P.O. Otterhäll Advokatyrå AB
P.O. Otterhäll

Välkommen!

Advokatbyrån är allmänpraktiserande med verksamhet i centrala Stockholm. Byrån anlitas ofta av banker i tvistiga ärenden om arv, testamente och bodelningar. Med anställning av biträdande jurister har byrån fått en bredare profil med bland annat brottmål och asylärenden.

Innehavaren Per Olov Otterhäll är född 1950 och har bred erfarenhet med allt från kronofogden till internationell återförsäkring. Som mentor i NyföretagarCentrum i Västerort i Stockholm har Per Olov hjälpt och biträtt flera småföretagare i sin verksamhet. På senare tid har Per Olov Otterhäll åtagit sig uppdrag utomlands och tillbringar en del av sin tid i USA.

Du når mig, Per Olov Otterhall, på adressen advokat@otterhall.se eller till biträdande juristen, Annette Ezelius på ezelius@otterhall.se. Telefon till kontoret är: 08 – 667 07 10. Vi har även kontor på Baltzarsgatan 18 i centrala Malmö. Läs mer om mig här.

Welcome!

My name is Per Olov Otterhäll and I´ve been a lawyer since 1999. I opened my legal office in central Stockholm in 2013. My work today is split between common practice and business law.

With a background in financial reinsurance I served as an underwriter in the financial guarantees field for many years until 1992. Much focus was on the Municipal Market in USA. When the Security Business collapsed I moved on to be the Executive Officer in the wind up and recovery procedures for an Insurance Company. Much time was spent on a recoveries from Italy and USA. Later I resumed my legal career and joined a common practice Law Firm late in 1999.

Contact: +1 (407) 575-1822. Read more.

Avv. Per Olov Otterhäll

Laurea in Giurisprudenza, Università di Lund 1976. Nato a Göteborg, ha iniziato la propria attività professionale alla fine del 1976, occupandosi soprattutto di diritto fallimentare.
Lingue: Italiano, Inglese

È iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Stoccolma dal 1999. Svolge attività nel campo del diritto civile, penale e fallimentare, occupandosi in modo particolare di diritto ereditario.

La sua principale attivita' consiste nell’assistenza legale a cittadini stranieri che hanno ricevuto un’ eredità in Svezia.

Lo Studio è in grado di fornire assistenza anche in lingua inglese e inoltre ha una vasta rete di rapporti con studi legali stranieri con i quali collabora stabilmente.

Per richiedere maggiori informazioni scrivi a advokat@otterhall.se.

CURRICULUM VITAE

Per Olov Otterhall
Född den 8 november 1950 i Göteborg
Nuvarande bostad: Stockholm

STUDIER

 • 1976Lunds Universitet – Jur Kand

PRAKTIK

 • 1977EU Kommissionen, Bryssel – Trainee
 • 1978Europarådet, Strasbourg – Trainee
 • 1979Länsrätten in Vänersborg – Notarietjänstgöring
 • 1979Länsrätten in Göteborg – Byråsekreterare
 • 1981Kronofogden in Stockholm – Kronofogde
 • 1985Svenska Kredit – Underwriter
 • 1992Protectoring AB i kk – Avvecklingschef
 • 1998Advokatbyrån Ingeborn AB – Biträdande jurist
 • 1999Advokatbyrån Lindwall & Partners – Advokat, Partner
 • 2013Advokatbyrån P.O. Otterhäll AB – Advokat, Ägare
advokat@otterhall.se

CURRICULUM VITAE

Per Olov Otterhall
Born: Nov 1950 in Gothenburg, Sweden
Residence: Stockholm, Sweden

STUDIES

 • 1976University of Lund – Master of Laws

PRACTICE

 • 1977European Commission, Brussels – Stagiaire
 • 1978Council of Europe, Strasbourg – Stagiaire
 • 1979County Court, Vänersborg – Clerk
 • 1979County Court, Göteborg – Senior Clerk
 • 1981Enforcement Authority, Sthlm – Enforcement Officer
 • 1985Svenska Kredit – Underwriter
 • 1992Protectoring in Bancruptcy – Managing Director
 • 1998Legal Office of Ingeborn – Senior Associate
 • 1999Legal Office of Lindwall & Partners – Lawyer, Partner
 • 2013Legal Office of P.O. Otterhäll AB – Lawyer, Founder
advokat@otterhall.se